Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 26/06/2018

18.06.2018 – 24.06.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

1. Przygotowanie materiałów na Posiedzenie ZOPI (Konferencję uzgodnieniową), wprowadzanie zmian e Projekcie Budowlanym;
2. Edycja oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentacji PB w formie elektronicznej i papierowej;
3. Analiza uwag zamawiającego do KSZR;
4. Kontynuacja prac nad mapami z projektem podziału;
5. Aktualizowanie Raportu ooś, zmiany wynikające z uszczegółowienia rozwiązań projektowych;
6. Kontynuowanie prac nad dokumentacją geotechniczną.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/