Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
środa 14/03/2018

19.02.2018 – 25.02.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

• Pracami projektowymi w ramach Projektu Budowlanego;

• Analizą uwag Zamawiającego dotyczącą przekazanego Projektu Budowlanego (PZT), a także uwag otrzymanych od Inżyniera Kontraktu. Analiza oraz korekta rozwiązań;

• Korektami sytuacyjno – wysokościowymi spowodowanymi stanowiskiem Inwestora, który nie dopuścić do stosowania przedstawionych rozwiązań;

• Analizą ekonomiczną rozwiązań projektowych oraz sytuacyjną w kontekście formalnym wymagań Decyzji Środowiskowej dla stosowania niezależnego systemu zrzutu wody (oddzielne zbiorniki dla dróg różnych kategorii);

• Projektem budowlanym obiektów inżynierskich;

• Opracowywaniem i uszczegółowianiem rozwiązań obiektów inżynierskich wraz z koordynacją międzybranżową – pod względem sytuacyjnym i wysokościowym z branżą drogową, pod względem kolizji z pozostałymi branżami;

• Aktualizacją rozwiązań wiaduktów nad S61 (zmiana podpór skrajnych);

• Kontynuował prace nad systemem odwodnienia trasy głównej i pozostałych dróg dojazdowych;

• Analizowaniem rozwiązania projektowego przejść dla zwierząt;

• Koncepcją SZR (Systemu Zarządzania Ruchem);

• Zakończone zostały prace nad aktualizacją Analizy i prognozy ruchu. Opracowanie Wykonawca złożył do uzgodnienia w Departamencie Studiów GDDKiA.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/