Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 27/08/2019

19.08.2019 – 25.08.2019

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1. Finalizacja prac nad opracowaniami PW
  2. Złożenie Inżynierowi Kontraktu wniosków o dokonanie przeglądu i zatwierdzenia Dokumentów Wykonawcy nr 12 oraz Dokumentów Wykonawcy nr 21 zgodnie z Warunkiem 5.2 Warunków Kontraktu
  3. Przekazanie uzupełnienia do Programu dla etapu prac projektowych, następnie akceptacja Programu przez Inżyniera Kontraktu
  4. Przekazanie Kierownikowi Projektu rewizji STWiORB do zaopiniowania przez Wydział Technologii GDDKiA o/Białystok – 3 szt.
  5. Przekazanie rewizji STWiORB do akceptacji IK – 1 szt.
  6. Przekazanie IK rewizji STWiORB do ponownego zaopiniowania przez Wydział Technologii GDDKiA o/Białystok – 10 szt.
  7. Przekazanie rewizji PZJ do akceptacji IK – 2 szt.
  8. Trwały prace przygotowawcze na placu w miejscowości Karwowo – organizacja zaplecza Wykonawcy
  9. Trwały prace prowadzone przez Nadleśnictwo Łomża polegające na wycince dróg i krzewów znajdujących się na terenie przyszłej budowy, które to należą do Lasów Państwowych

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/