Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 27/11/2018

19.11.2018 – 25.11.2018

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1. Odebrano z Wód Polskich i złożono do UM ostateczne zgody wodnoprawne na wnioskowaną inwestycje drogowa
  2. Prace nad Projektami Wykonawczymi w zakresie wszystkich branż
  3. Przekazanie do Inżyniera Kontraktu Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 12 szt. (w zakresie robót przygotowawczych, ziemnych i odwodnieniowych, podbudowy z betonu asfaltowego oraz drogowy ekran przeciwolśnieniowy)
  4.  Przygotowano Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – trwają dalsze uzgodnienia wewnętrzne opracowanych specyfikacji
  5. Przygotowanie przez Projektanta oraz przekazanie do weryfikacji Wykonawcy projektów wykonawczych branży drogowej (Plansza Zbiorcza, Przekroje Poprzeczne, Przekroje Normalne)
  6. Przygotowanie przez Projektanta oraz przekazanie do weryfikacji Wykonawcy projektów wykonawczych zieleni, sieci wodno-kanalizacyjnych oraz branży elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej
  7. Przygotowanie Planu Działań Ratowniczych do ostatecznego przekazania Zamawiającemu
  8. Przekazanie przez Projektanta zestawienia konstrukcji dla Trasy Głównej do weryfikacji Wykonawcy
  9. Przygotowano odpowiedzi na otrzymane uwagi dotyczące Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/