Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 28/05/2019

20.05.2019 – 26.05.2019

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1.  Analiza uwag IK do przekazanych Projektów Wykonawczych, przygotowywanie odpowiedzi oraz wprowadzanie uwag IK do opracowań PW
  2. Wykonawca zwrócił się do Kierownika Projektu o uzgodnienie zaproponowanej przez Projektanta kolorystyki ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych
  3. Przekazano Kierownikowi Projektu i Inżynierowi Kontraktu odpowiedzi Projektanta na uwagi dotyczące przekazano uprzednio dokumentacji podziałowej
  4. Trwały uzgodnienia PW w zakresie przebudowy sieci oraz przyłączenia z gestorami sieci – PGE Dystrybucja
  5. Przekazano Kierownikowi Projektu do ostatecznego zatwierdzenia skorygowaną Koncepcję Systemu Zarządzania Ruchem rewizja 05
  6.  Przekazanie skorygowanej dokumentacji PW wraz z odpowiedziami do Ksiąg Uwag : Tom III/1 Wiadukt WS-26, Tom III/6 wiadukt WS-7L i WS-7P, Tom X/3 Projekt toalety wolnostojącej na obszarze MOP kat.I część instalacyjna wod-kan , X/5 Projekt toalety wolnostojącej na obszarze MOP kat.I część elektryczna
  7. Przekazanie rewizji STWiORB do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 9 szt.
  8. Przekazanie rewizji PZJ do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 1 szt.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/