Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
poniedziałek 27/08/2018

20.08.2018 – 26.08.2018

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1. Przekazanie uzupełnionego PZT na posiedzenie ZOPI bis – wersja elektroniczna
  2. Przekazanie PSOR do zatwierdzenia wraz z kompletem przejezdności na wskazanych zjazdach oraz skrzyżowaniach
  3. Zmiana rozwiązań na styku opracowań oraz przekazanie aktualnych rysunków do zatwierdzenia – wersja elektroniczna
  4. Bieżące odpowiedzi na zapytania ze strony Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu
  5.  Stały kontakt telefoniczny z przedstawicielem ZUD w Kolnie
  6. W dniu 23.08.2018 otrzymano pismo nr TT-1P/70/1488/2018 od MPWiK w Łomży, w którym gestor podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w pkt.7 uwag z dn. 10.07.2018 dotyczące dostarczenia zgód właścicieli działek, po których przebiega projektowana sieć wodociągowa wraz z notarialnym ustanowieniem służebności przesyłu. Gestor informuje, iż spełnienie powyższego pkt. będzie podstawa do uzyskania uzgodnień rozwiązań technicznych przebudowywanych sieci
  7. Koordynacja międzybranżowa
  8.  Prace edycyjne związane z przygotowaniem PB oraz pozostałych załączników do wniosku o ZRID

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/