Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
poniedziałek 28/01/2019

21.01.2019 – 27.01.2019

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1. Kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi
  2. Dalsza analiza uwag Inżyniera Kontraktu do przekazanych Projektów Wykonawczych, przygotowywanie wyjaśnień, wprowadzanie korekt i uzupełnień
  3. Przekazanie przez Projektanata do weryfikacji Wykonawcy Projektów Wykonawczych branży mostowej
  4. Przekazanie do przeglądu i akceptacji Inżyniera Kontraktu kolejnych STWiORB (rev 00 – 12szt) oraz poprawionych STWiORB (rev 01 – 1szt) do akceptacji Inżyniera
  5. Dalsze prace nad przygotowywaniem nie przekazanych dotąd specyfikacji technicznych, ich wewnętrzna weryfikacja oraz analiza uwag, uzupełnienie i przygotowywanie  rewizji kolejnych STWiORB do wysłania do akceptacji Inżyniera
  6. Weryfikacja Wykonawcy poprawności i kompletności przedmiarów przekazanych przez Projektanta
  7. Złożenie w dniu 22.01.2019 do Wojewody Podlskiego wymaganej decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne (wydane przez Wody Polskie w dniu 21.01.2019)

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/