Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 29/05/2018

21.05.2018 – 27.05.2018

W okresie sprawozdawczym wykonawca pracował nad:

1. Uzupełnienie PB (cz. drogowa, obiekty inż., projekty branżowe) zgodnie z uwagami od Inżyniera Kontraktu;
2. Bieżąca koordynacja międzybranżowa, wprowadzenie korekt w części rysunkowej wynikających ze zmian branży drogowej i mostowej;
3. Analiza kolejnych uwag IK w zakresie mapy – przygotowanie oraz przesłanie wyjaśnień;
4. Prace nad materiałami do wniosków o pozwolenie wodnoprawne;
5. Uszczegółowienie materiałów na posiedzenie ZOPI (konferencję uzgodnieniową);
6. Uszczegółowienie opracowania PB obiektów inżynierskich oraz korekta opracowania obiektów inżynierskich w związku z uwagami IK;
7. Zmiana konstrukcji obiektu MD-1 i PZGd-20;
8. Opracowanie materiałów o obiektach inżynierskich do ponownego Raportu;
9. Wprowadzenie zmian w zakresie Raportu, wynikających z otrzymanych uwag;
10. Cd. wprowadzenie niezbędnych danych do PSOR;
11. Kontynuowano przygotowanie odniesienia się do uwag Zamawiającego zgłoszonych do KSZR oraz korekta opracowania;
12. Zakończono główne prace terenowe związane w wykonywaniem wierceń geologicznych;
13. Rozpoczęto wprowadzanie danych zebranych w terenie do programów umożliwiających tworzenie przekrojów geologicznych;
14. Przekazano pełną wersję Prognozy Ruchu do formalnej akceptacji.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/