Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 30/04/2019

22.04.2019 – 28.04.2019

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  • Analiza uwag IK do przekazanych Projektów Wykonawczych, przygotowywanie odpowiedzi oraz wprowadzanie uwag IK do opracowań PW
  • Złożona do Zamawiającego skorygowany PSOR do zatwierdzenia
  • Przekazanie skorygowanej dokumentacji PW wraz z odpowiedziami do ksiąg uwag:  Tom IV/1 Sieć wodociągowo-kanalizacyjna,  Tom X/4  Projekt toalety wolnostojącej na obszarze MOP kat. I – cz. Instalacyjna – wentylacyjna mechaniczna, c.o.
  •  Wprowadzanie zmian w specyfikacjach oraz przygotowywanie odpowiedzi do Ksiąg uwag
  • Trwała korekta KSZR rev.04 – zgodnie z uwagami Zamawiającego
  • Dalsze prac nad Przedmiarami i innymi zestawieniami
  • Przekazanie STWiORB do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 3szt
  • Przekazanie rewizji STWiORB do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 3szt
  • Przekazanie PZJ do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 1szt

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/