Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 30/07/2019

22.07.2019 – 28.07.2019

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1. Wprowadzanie uwag Inżyniera do opracowań PW
  2. Przesłano Inżynierowi do akceptacji następujące, zaktualizowane rozwiązania projektowe ramp przechyłowych, wraz z komentarzem Projektanta: L02L w km 0+130, DW II cz. I w km 0+126, 0+191, 0+442, 0+678, Dw18L w km 0+540, DW I w km 0+617, DG104559B w km 0+163, DD19P w km 0+616 oraz 0+669
  3. Odbyło się spotkanie Projektanta i przedstawiciela Wykonawcy i Weryfikatorem branży sanitarnej na którym zostały omówione uwagi do PW kanalizacji deszczowej oraz uzgodnione sposoby ich rozwiązania
  4. Projektant na prośbę Inżyniera Kontraktu przekazał informacje nt. kilometrażu inwestycji, a także dane dotyczące projektowanych MOP-ów
  5. Przekazanie rewizji STWiORB do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 1szt.
  6. Przekazanie rewizji STWiORB do zaopiniowania przez Wydział Technologii GDDKiA o/Białystok – 6szt.
  7. Przekazanie PZJ do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 1szt.
  8. Złożenie Zamawiającemu wniosku o zgodę na wystawienie PŚP nr 4
  9. Trwały prace przygotowawcze na placu w miejscowości Karwowo – organizacja zaplecza Wykonawcy

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/