Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 30/10/2018

22.10.2018 – 28.10.2018

Prace wykonywane w raportowanym okresie:

  1. Opracowywanie Projektu wykonawczego w zakresie wszystkich branż
  2. Przygotowywanie przez Projektanta materiałów na spotkanie robocze w sprawie PSOR
  3. Przygotowanie oraz przekazanie Zamawiającemu materiałów związanych z wprowadzeniem do PB nowych rozwiązań dotyczących PZGd-9 oraz PZGd-20 – materiały branżowe do Raportu, cześć opisowa oraz rysunkowa PZT
  4. Przygotowanie odpowiedzi na zapytania Zamawiającego analiza działek w obrębie całej inwestycji
  5. Analiza uwag otrzymanych od Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego do projektów podziałów
  6. Przekazano materiały do ITD celem uzyskania kompletnej opinii – w zakresie znaków zmiennej treści
  7. przygotowywano Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – trwają uzgodnienia wewnętrzne opracowanych specyfikacji
  8. Przygotowywanie przedmiarów robót
  9. Wysłano ponownie do Zarządcy sieci wodociągowej (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży) projekt przełożeń sieci wodociągowej w celu dokonania uzgodnień

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/