Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
poniedziałek 30/07/2018

23.07.2018 – 29.07.2018

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1. Przygotowanie dokumentów oraz załączników do wniosku o ZRID – prace zakończone,
  2. Wydruk Projektu Budowlanego – do wniosku o ZRID,
  3. Przygotowanie do posiedzenia ZOPI, min: ponowne przygotowanie Protokołu ZOPI wg przekazanego wzoru, prezentacja,
  4. Udział przedstawicieli Wykonawcy oraz Projektantów w posiedzeniu ZOPI 27.07.2018,
  5. Analiza otrzymanych uwag do PSOR – przygotowanie wyjaśnień oraz wprowadzenie zmian w opracowaniu,
  6. Weryfikacja i przygotowanie odpowiedzi na otrzymane wezwanie do uzupełnienia w Operatach Wodnoprawnych,
  7. Analiza otrzymanych uwag do opracowania Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem,
  8. Wystąpienie do Zamawiającego o uzgodnienie układu pomiarowego MOP,
  9. Edycja oraz uzupełnienie wraz z przekazaniem do Zamawiającego poprawionego Raportu u ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/