Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
poniedziałek 01/07/2019

24.06.2019 – 30.06.2019

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1. Wprowadzanie uwag IK do opracowań PW
  2. Trwały uzgodnienia PW  w zakresie przebudowy sieci oraz przyłączy z gestorami sieci – PGE Dystrybucja
  3. Analizowano otrzymane uwagi do Koncepcji SZR
  4. Trwało wprowadzanie niezbędnych korekt do Projektu SOR w związku z Uwagami Zamawiającego
  5. Przekazanie rewizji STWiORB do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 5 szt.
  6. Wykonawca przekazał Kierownikowi Projektu zgodę Pana Edwarda Dąbkowskiego dotyczącą wyprzedzających archeologicznych badań wykopaliskowych
  7. Analiza i przekazanie odpowiedzi na wystąpienia osób trzecich (Pan Jarosław Gałązka) w ramach toczącego się postepowania o udzielenie ZRID
  8. Wykonawca przekazał IK aktualizację wyceny Polecenia Zmiany nr 1
  9. Dnia 28.06.2019 odbyło się spotkanie negocjacyjne w sprawie Polecenia Zmiany nr 1 pomiędzy Zamawiającym i Wykonawca przy udziale Inżyniera
  10. Trwały prace przygotowawcze na placu w miejscowości Karwowo – organizacja zaplecza Wykonawcy.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/