Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
poniedziałek 01/10/2018

24.09.2018 – 30.09.2018

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1. Opracowywanie Projektu Wykonawczego
  2. Edycja oraz przekazanie do zatwierdzenia rysunków szczegółów konstrukcyjnych, przykładowych profili, planu tyczenia, planu warstwicowego
  3. Przygotowano i przekazano do akceptacji i weryfikacji pierwsze przykładowe rysunki w zakresie PW branży sanitarnej typu: plan sytuacyjny + profil, typowe przekroje dla każdego tomu projektów branży (celem uzgodnienia szczegółowości i formy graficznej rysunków).
  4. Wykonano aktualizację projektu koncepcji docelowego rozwiązania MOP, jednak ze względu na możliwą zmianę zapisów w zakresie stacji Trafo, wstrzymano się z wydrukiem i przekazaniem do zatwierdzenia
  5. Analizowano uwagi organu zarządzającego ruchem do PSOR, trwa wprowadzanie niezbędnych poprawek, przygotowano wyjaśnienia
  6. Opracowywanie przedmiaru obiektów
  7. Otrzymano oraz przeanalizowano uwagi w zakresie projektów podziałów, w tym map podziałowych i wykazów zmian gruntowych – dokonano korekty omyłek

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/