S61 Kolno – Stawiski

/Wartość całkowita kontraktu

288 323 241,81 zł

środa 02/01/2019

24.12.2018 – 30.12.2018

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1. Dalsze prace nad Projektem Wykonawczym dla wszystkich branż
  2. Dalszy ciąg prac nad przygotowywaniem specyfikacji technicznych i ich wewnętrzna weryfikacja
  3. Dalsze prace Projektanta nad przedmiarami branży drogowej i sukcesywne przekazywanie ich Wykonawcy

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/