Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 05/03/2019

25.02.2019 – 03.03.2019

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1. Dalsza analiza uwag IK do przekazanych Projektów Wykonawczych, przygotoywanie odpowiedzi oraz korygowanie projektów
  2. Kontynuacja prac nad przygotowaniem rewizji STWiORB, do których Nadzór zgłosił uwagi
  3. Przekazanie do Kierownika Projektu odpowiedzi na jego uwagi do PDR oraz wyciągu poprawionych elementów, do weryfikacji przez Zamawiającego
  4. Przygotowanie i przekazanie do IK wersji elektronicznej oraz edytowalnej Projektu Budowlanego
  5. Przygotowanie wyjaśnien i odpowiedzi na pismo IK dotyczącego zagadnień PSOR
  6. Przekazanie do przeglądu i zatwierdzenia następującej dokumentacji PW: Opisu oraz Planu sytuacyjnego Projektu Drogowego
  7. Przekazanie do przeglądu i zatwierdzenia IK Projektu Wykonawczego Ekranów
  8. Przekazanie STWiORB do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 3 szt
  9. Przekazanie rewizji STWiORB do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 10 szt

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/