Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 02/04/2019

25.03.2019 – 31.03.2019

Prace wykonane w raportowanym okresie:

 1. Analiza uwag IK do przekazanych Projektów Wykonawczych, przygotowywanie odpowiedzi
 2. Wprowadzenie uwag IK do opracowań PW
 3. W dniu 27.03.2019 odbyła się Rada Techniczna z udziałem Naczelnika BRDiZR GDDKiA o/Białystok, na której omówiono sporne zagadnienia dotyczące PSOR
 4. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi zgłoszone przez RDOŚ w ramach uzgodnienia warunków realizacji inwestycji
 5. Wprowadzanie zmian w specyfikacjach oraz przygotowywanie odpowiedzi do Ksiąg uwag
 6. Prowadzono uzgodnienia z gestorami sieci m.in. ORANGE
 7. Przekazanie do zatwierdzenia skorygowanej części budowlano-technicznej Planu Działań Ratowniczych
 8. Przekazanie do zatwierdzenia dokumentacji PW: Projekt wzmocnienia podłoża i stateczności skarp
 9. Przekazanie do zatwierdzenia rewizji dokumentacji PW: Wiadukt WS-26, Wiadukt WS-12L i WS-12L, Wiadukt WD-18
 10. Przekazanie odpowiedzi na uwagi dotyczące następującej dokumentacji PW: Projekt zieleni-gospodarka istniejącą roślinnością, Projekt drogowy -szczegóły konstrukcyjne, Przebudowa urządzeń melioracyjnych i rzek
 11. Przekazanie rewizji STWiORB do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 9szt.
 12. Przekazanie STWiORB do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 1szt

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/