Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 03/07/2018

25.06.2018 – 01.07.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

1. Analiza otrzymanych opinii wymaganych Specustawą
2. Przygotowanie dokumentów oraz załączników do wniosku o ZRID
3. Uzupełniono i skorygowano nieścisłości w PB w nawiązaniu do uwag IK
4. Wysłano do Zarządcy sieci wodociągowej (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży) projekt przełożeń sieci wodociągowej w celu dokonania uzgodnień
5. Wizyta w Wodach Polskich RZGW w Białymstoku celem monitorowania przebiegu postępowania w sprawie złożonego wniosku o udzielenie pozwolenie wodnoprawnego
6. Weryfikacja uwag IK w zakresie branży energetycznej
7. Korekty i uszczegóławianie opracowania obiektów inżynierskich z uwzględnieniem ostatnich uzgodnień
8. Przygotowywanie Koncepcji SZR z uwzględnieniem uwag Zamawiającego
9. Kontynuacja prac nad mapami z projektem podziału
10. Kontynuowanie prac nad uzupełniającą dokumentacją geotechniczną
11. Inne prace projektowe w ramach Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/