Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
piątek 25/05/2018

26.03.2018 – 01.04.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

1. Kontynuacja prac projektowych z tygodnia poprzedniego, inne prace projektowe w ramach Projektu Budowalnego;
2. Prace nad materiałami do opinii PSOR;
3. Prace nad materiałami do uzgodnienia styków na początku i końcu opracowania;
4. Przekazano Plan Orientacyjny Planu Działań Ratowniczych do opinii;
5. W związku z brakiem opinii Zamawiającego do przekazanych materiałów (PZT, Materiały na BRD) – nie przekazano PZT do opinii Zarządców dróg niższej kategorii;
6. Analiza oraz przygotowanie odpowiedzi do uwag w zakresie KMOP, niezbędne poprawki oraz uzupełnienia;
7. Prace nad projektem budowlanym obiektów inżynierskich wraz z koordynacją międzybranżową;
8. Korekta rozwiązań kolizji telekomunikacyjnych i elektrycznych;
9. Cd. prac nad systemem odwodnienia trasy głównej i pozostałych dróg dojazdowych;
10. Po ponownym przeanalizowaniu projektowanej trasy przyłącza wodociągowego wystosowano odpowiedź na pismo O.BI.I-4.414.26.2017.122.tw.ak, dotyczące otrzymanych warunków technicznych MPWiK Sp. z o.o. w Łomży znak TT-1P/3/83/2018;
11. Odniesiono się do uwag IK do MOP oraz uzupełniono plan zagospodarowania MOP o brakujące elementy zgodnie z otrzymanym uwagami;
12. Prace nad materiałem do wniosku o pozwolenie wodnoprawne, analiza zlewni (hydrologii) cieku o nazwie dopływ z Kisielnicy;
13. Stała koordynacja branżowa;
14. Prace nad obliczeniami akustyki;
15. Prace nad projektem zieleni.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/