Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
poniedziałek 02/09/2019

26.08.2019 – 01.09.2019

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1. Finalizacja prace nad opracowaniami PW
  2. Finalizacja prace nad przedmiarami
  3. Udział Przedstawicieli Wykonawcy oraz Projektanta w Radzie Technicznej nr 14 dotyczącej m.in. pochyleń ukośnych na rampach pochyłkowych
  4. Przekazanie rewizji STWiORB do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 1 szt.
  5. Przekazanie IK rewizji STWiORB do ponownego zaopiniowania przez Wydział Technologii GDDKiA o/Białystok – 2 szt.
  6. Trwały prace przygotowawcze na placu w miejscowości Karwowo – organizacja zaplecza Wykonawcy
  7. Trwały prace prowadzone przez Nadleśnictwo Łomża polegające na wycince drzew i krzewów znajdujących sie na terenie przyszłej budowy, które to należą do Lasów Państwowych
  8. Trwały wyprzedzające archeologicznne badania wykopaliskowe zlecone przez Zamawiającego

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/