Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 04/06/2019

27.05.2019 – 02.06.2019

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1. Analiza uwag IK do przekazanych Projektów Wykonawczych, przygotowywanie odpowiedzi oraz wprowadzanie uwag IK do opracowań PW
  2. Uzyskano pozytywne uzgodnienie Zamawiającego proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań kolorystyki ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych
  3. Trwały uzgodnienia PW w zakresie przebudowy sieci oraz przyłączy z gestorami sieci – PGE Dystrybucja
  4. Przygotowywanie propozycji dodatkowego opomiarowania wodociągu zasilającego MOP
  5. Analiza i przygotowanie odpowiedzi na wystąpienia osób trzecich (p. M. Biedrzycki) w ramach toczącego się postępowania o udzielenie ZRID
  6. Otrzymano uzgodnienie z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie łącznika sieci SSPW z kanałem technologicznym
  7. Przekazanie skorygowanej dokumentacji PW wraz z odpowiedziami do Ksiąg Uwag: Tom VII/1 Telekomunikacja – Przebudowa sieci telekomunikacyjnych, Tom X/1 Projekt toalety wolnostojącej na obszarze MOP kat. I – cz. architektoniczna, Tom XI Projekt wzmocnienia podłoża i stateczności skarp
  8. Przekazanie rewizji STWiORB do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 14 szt.
  9. Przekazanie rewizji STWiORB (zaakceptowanych uprzednio przez Inżyniera Kontraktu) do zaopiniowania Wydziałowi Technologii Oddziału GDDKiA w Białymstoku – 5 szt.
  10. Wykonawca przekazał Inżynierowi propozycję Zmiany dla zakresu Robót: wykonanie ścieków prefabrykowanych oraz krawężników i na ławie betonowej bez podsypki cementowo-piaskowej

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/