Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 04/09/2018

27.08.2018 – 02.09.2018

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1. Analizowanie uwag i zastrzeżeń zgłoszonych do Protokołu z ponownego posiedzenia ZOPI
  2. Odnotowano kontakt telefoniczny z przedstawicielem MPWiK w Łomży
  3. Wizyta w siedzibie Wód Polskich w Białymstoku celem monitoringu przebiegu postępowania w sprawie złożonego wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. Sprawa w toku.
  4. Prace edycyjne związane z przygotowaniem PB oraz załączników do wniosku o ZRID
  5. Skompletowanie oraz złożenie w dniu 30.08.2018 wniosku o ZRID
  6. Weryfikacja uwag Zamawiającego do KSZR

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/