Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
poniedziałek 04/02/2019

28.01.2019 – 03.02.2019

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1.  Wykonawca wraz z Projektantem oraz geodetami wzięli udział w Radzie Technicznej dn. 30.01.2019r. – omówiono między innymi uwagi weryfikatora m.in. do dokumentacji podziałowej
  2. Analiza uwag IK do przekazanych PW, przygotowywanie odpowiedzi oraz korygowanie projektów wykonawczych
  3. Wewnętrzna weryfikacja projektu wzmocnień podłoża i stateczności skarp
  4. Kontynuacja prac nad przygotowywanie rewizji STWiORB do których IK zgłosił uwagi
  5. analiza wpływu nowych wytycznych GDDKiA dla wykonawców koncepcji SZR i instrukcji rozmieszczania klas modułów wdrożeniowych na przygotowane już opracowanie „Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem”
  6. Dalsze prace nad zestawieniami, przygotowanie oraz weryfikacja wewnętrzna i korekty przedmiarów
  7. Wprowadzono zmiany zgodnie z uwagami IK do Planu Działań Ratowniczych

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/