Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
środa 06/06/2018

28.05.2018 – 03.06.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

1. Udział projektantów w Radzie technicznej w dn. 28.05.2018r;
2. Odbyto spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku w dn. 30.05.2018, którego celem było ustalenie niezbędnego zakresu treści materiałów (dokumentacji technicznej) do wniosku ZRID;
3. Kontynuacja prac projektowych z tygodnia poprzedniego;
4. Uzupełniono, uszczegółowiono oraz wprowadzono niezbędne korekty w dotychczasowych opracowaniach;
5. Bieżąca koordynacja międzybranżowa;
6. Przygotowano plansze na ZUD;
7. Trwały prace nad mapami z projektem podziału;
8. Kontynuowano prace nad operatami wodnoprawnymi;
9. W zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko wprowadzono część uwag Zamawiającego;
10. Trwały prace nad dokumentacją badań podłoża gruntowego;
11. Wprowadzenie korekt w opracowaniu Koncepcji SZR.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/