Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 07/05/2019

29.04.2019 – 05.05.2019

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1. Analiza uwag IK do przekazanych Projektów Wykonawczych, przygotowywanie odpowiedzi oraz wprowadzanie uwag IK do opracowań PW
  2. Korekta Koncepcji Zarządzania Ruchem rev. 04 – zgodnie z uwagami Zamawiającego
  3. Analiza i przygotowanie odpowiedzi na zgłoszone uwagi w zakresie Dokumentacji podziałowej
  4. Przekazanie skorygowanej dokumentacji PW wraz z odpowiedziami do ksiąg uwag:
  • Tom II/2.5 Przekroje poprzeczne
  • Tom III/3 MS/PZDsz-3L i MS/PZDsz-3P, Tom III/15 Most MD/PZDsz-1
  • Tom V/1 Kanalizacja deszczowa
  • Tom X/3 Projekt toalety na MOP – cz. instalacyjna – wod-kan

5. Wprowadzanie zmian w specyfikacjach oraz przygotowywanie odpowiedzi do ksiąg uwag

6. Analiza uwag RDOŚ e ramach uzgodnienia warunków realizacji inwestycji oraz przygotowywanie odpowiedzi na ponowne wezwanie

7. Dalsze prace nad Przedmiarami i innymi zestawieniami

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/