Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
piątek 09/08/2019

29.07.2019 – 04.08.2019

Prace wykonane w okresie sprawozdawczym:

 1. Wprowadzanie uwag Inżyniera do opracowań PW
 2. Przekazanie stanowiska Projektanta dotyczącego uwag Weryfikatorów do zamiennych rozwiązań projektowych w zakresie pochylenia ukośnego na rampach przechyłkowych
 3. Przekazanie Zamawiającemu do uzgodnienia propozycji Wykonawcy dotyczącej kolorystyki obiektów z blach falistych
 4. Otrzymanie od PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok uzgodnienia części przed pomiarowej  trasy SN
 5. Przekazanie Inżynierowi korekty aktualizacji Programu dla etapu prac projektowych
 6. Przedłożenie przez Pełnomocnika Zamawiającego do PUW pisma doprowadzającego złożony uprzednio Projekt budowlany do zgodności z Postanowieniem wydanym przez RDOŚ dnia 05.07.2019
 7. Przedłożenie przez Wykonawcę do RDOŚ wniosku o uzyskanie decyzji derogacyjnej na wycinkę drzew
 8. Przekazanie rewizji STWiORB do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 5 szt.
 9.  Przekazanie rewizji STWiORB do zaopiniowania przez Wydział Technologii GDDKiA o/Białystok – 2 szt.
 10. Przekazanie PZJ do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 1 szt.
 11. Przekazanie rewizji PZJ do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 1 szt.
 12. Trwały prace przygotowawcze na placu w miejscowości Karwowo – organizacja zaplecza Wykonawcy

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/