Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 06/11/2018

29.10.2018 – 04.11.2018

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1. Opracowywanie Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż
  2. W dn. 30.10.2018 złożono wniosek o wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne wraz z załącznikami
  3. Przekazano JST opracowania oraz projekty porozumienia określające warunki przejęcia dróg przebudowywanych oraz obsługujących przyległy teren
  4. Przygotowano odpowiedzi na uwagi IK do projektów podziałów
  5. Przygotowywano Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – trwają uzgodnienia wewnętrzne opracowanych specyfikacji
  6. Stała koordynacja branżowa

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/