Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
piątek 25/05/2018

30.04.2018 – 06.05.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

1. Kontynuacja prac projektowych z tygodnia poprzedniego w ramach PB oraz PW.,
2. Niezbędne zmiany w dotychczasowych opracowaniach,
3. Analiza otrzymanych opinii oraz uwag dot. PSOR.,
4. Uszczegółowienie projektu budowlanego obiektów inżynierskich.
5. Prace nad materiałami do wniosku o pozwolenie wodnoprawne.
6. Stała koordynacja branżowa
7. Kontynuacja prac nad mapami podziałowymi,
8. Analiza uwag IK w zakresie MDCP.,
9. Przygotowywanie odniesienia się do wstępnych uwag zgłoszonych do II Raportu.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/