Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
poniedziałek 06/08/2018

30.07.2018 – 05.08.2018

Prace wykonywane w raportowanym okresie:

1. Po otrzymaniu kompletu uwag zgłoszonych na posiedzeniu ZOPI – przeanalizowano je i przygotowano wyjaśnienia oraz odpowiedzi,
2. Wprowadzono niezbędne korekty opracowania po ZOPI, m.in.
– wprowadzono do opracowania obiektów w ciągu drogi ekspresowej podziały na lewy i prawy obiekt,
– zmieniono podpory wiaduktów WD-2, WD-4, WD-18,
– uzupełniono opisy techniczne o informacje dotyczące kolizji i projektowanych sieciach w obrębie obiektów inżynierskich,
– dodano oddzielny rysunek niweletami na dojazdach do obiektów,
3. Przygotowano i przekazano stanowisko Projektanta do uzasadnienia Zarządcy Drogi (załącznik do wyniku Audytu BRD),
4. Otrzymano od Wód Polskich wezwanie do uzupełnienia wniosku i operatu wodnoprawnego cz. I z dn. 04.06.2018 – trwa przygotowywanie odpowiedzi na otrzymane wezwanie,
5. W odpowiedzi na wezwanie wysłano do Wód Polskich w Białymstoku uzupełnienie do wniosku i operatu wodnoprawnego cz. 2 i 3.,
6. Ciąg dalszy analizy otrzymanych do opracowania KSZR,
7. Analizowano otrzymane uwagi do PSOR, trwa przygotowywanie wyjaśnień oraz wprowadzenie zmian w opracowaniu,
8. Analiza warunków przyłączenia m.in. dla studni kanalizacyjnych, SZR oraz przepompowni – przygotowywanie opinii projektanta do otrzymanych od PGE warunków technicznych,
9. Zakończono prace nad mapami z projektem podziału.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/