Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 08/01/2019

31.12.2018 – 06.01.2019

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1. Dalszy ciąg prac nad przygotowywaniem specyfikacji technicznych i ich wewnętrzna weryfikacja
  2. Kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi w zakresie wszystkich branż
  3. Analiza otrzymanych uwag Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu do dokumentacji podziałowej oraz przygotowywanie wyjaśnień i uzupełnień
  4. analiza uwag Inżyniera Kontraktu do przekazanych Projektów Wykonawczych branży telekomunikacyjnej, drogowej i sanitarnej
  5. Wystąpiono o uzgodnienia Projektów Wykonawczych, w tym przebudowa sieci do właścicieli infrastruktury telekomunikacyjnej
  6. Analiza uwag Inżyniera Kontraktu do Planu Działań Ratowniczych
  7. Dalsze prace Projektanta nad przedmiarami i sukcesywne przekazywanie ich Wykonawcy

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/