S61 Kolno – Stawiski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

15.11.2019 r.

/Wartość całkowita projektu

3 088 071 971,29 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

1 925 729 976,23 zł

/Wartość Umowy z
Wykonawcą Kontraktu

308 505 868,74 zł

Zatwierdzeni podwykonawcy

             Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców – styczeń 2021   
S61 BI
L.p. pełna nazwa podmiotu adres nr umowy / data zawarcia zakres umowy (skrótowo) kategoria podmiotu

– podwykonawca robót budowlanych
– usługodawca
– dostawca
– dalszy podwykonawca robót budowlanych
– dalszy usługodawca
– dalszy dostawca

1 2 3 4 7 8
1 Value Engineering              sp z o.o.  ul. Krakowska 22A                    02-818 Warszawa 01_ETBA_S61_2017 z dnia 27.11.2017 opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego, wykonawczego i towarzyszacych dokumentów Wykonawcy oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego usługodawca
1.1. Pracownia Inżynieryjno – Geotechniczną Maciej Kordian Kumor ul. Spacerowa 75   85-386 Bydgoszcz 2018/S61KS/05 z dnia 06.06.2018 wykonanie dokumentacji geotechnicznej badań podłóża dalszy usługodawca
2 Zyskowski Sławomir Firma Usługowa ZBP ul. Gen. Władysława Sikorskiego 163
18-400 Łomża
01_S61KS_ETBA_2017 z dnia 27.11.2018 wykonywanie zadań służby BHP na budowie usługodawca
3 POLSERVICE GEO        sp. z o.o.  UL. Chałubińskiego 8 lok. 3569, 00-613Warszawa 04_S61_ETBA_2018 z dn. 04.12.2018 świadczenie usług obsługi geodezyjnej usługodawca
4 Zakład Produkcji Kruszywa Rupinscy sp.j ul. Przemysłowa 28, 18-305 Szumowo PE/BWMAZKTL/ETBA/006/U/2019 z dn. 23.01.2019 dostawa kruszywa łamanego  dostawca
5 Marcin Biedrzycki Karwowo 18,         18-520 Stawiski 1/STRABAG/S-61/Karwowo/Biedrzycki/2018 z dn. 28.01.2019 najem gruntu na potrzeby organizacji zaplecza Wykonawcy usługodawca
6 Brentzel Otto Inh. Heintz Brentzel Hauptstr 61, 67693 Fischbach 01/STRABAG IP/BRENTZEL/S-61 Ostrów Mazowiecka/11/2018/JL z dn. 05.02.2019 sprzedaż i dostawa materiałów: 1.dyble, 2. kotwy dostawca
7 Elikopol BK sp. z o.o. ul. Armii Kajowej 178, 43-316 Bielsko-Biała 01/Strabag IP/ELIKOPOL/S-61/11/2018/JL z dn. 31.01.2019 dostawa materiałów: geowłóknina dostawca
8 Solid Security sp. z o.o. ul. Postępu 17,        02-676 Warszawa OFI/1/19/OLS z dn. 11.02.2019 ochrona mienia usługodawca
9 Marcin Biedrzycki Karwowo 18,         18-520 Stawiski 08_S61_ETBA_2019 z dn. 26.03.2019, Aneks nr 1 z dn. 28.02.2020  najem terenu pod plac składowy usługodawca
10 Alicja, Marcin Biedrzyccy Karwowo 18,         18-520 Stawiski 09_S61_ETBA_2019 z dn. 26.03.2019 najem budynku w m. Karwowo w celu organizacji tymczasowego zaplecza budowy usługodawca
11 Kopalnia Prywatna Żwiru – Edward Rydzewski Cedry 37              18-520 Stawiski 01/SIP/RYDZEWSKI/S-61/04/2019/KSt z dn. 14.05.2019 dostawa kruszywa łamanego, dostawa mieszanki mineralnej dostawca
12 ENVICOS Joanna Maślach ul. Szkolna 7a, 37-433 Bojanów 10_S61_ETBA_2019 z dn. 14.05.2019 usługa nadzoru środowiskowego usługodawca
13 ELTRANS Elżbieta Wiesiełowska ul. Dzwonkowa 16, 15-584 Białystok PE/BWMAZKiL/ETBA/077/U/2019 z dn. 24.05.2019 rozładunek, transport samochodowy usługodawca
14 STRADA Tomasz Borowik ul. Św. Jana Chrzciciela 47,    15-571 Białystok  14_S61_ETBA_2019 z dn. 14.06.2019 wykonanie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu usługodawca
15 Barbara Staniurska Bar gastronomiczny BAS Kisielnica 2B, 18-421 Piątnica PK/DD/K7/K7JJ/4/2019 z dn. 15.07.2019 najem pomieszczeń biurowych usługodawca
16 THYSSENKRUPP MATERIALS POLAND S.A. ul. Grudziądzka 159,  Toruń  PK/DD/K7/K7JJ/1/2019 z dn. 25.07.2019 dostawy zbrojenia prefabrykowanego dostawca
Aneks nr 1 z dn. 16.10.2019
Aneks nr 2 z dn.05.06.2020
17 Zakład Produkcji Kruszywa Rupińscy sp.j ul.Przemysłowa 28, 18-305 Szumowo PE/BWMAZKiL/ETBA/102/U/2019 dostawa materiałów kamiennych dostawca
18 Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego        sp. z o.o.  ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża 22/S61/ETBA/2019/D z dn. 20.08.2019r. dzierżawa sprzętu do produkcji mas bitumicznych usługodawca
19 TG Alarm System             sp. z o.o. ul. Głogowska 260 60-104 Poznań 16_S61_ETBA_2019 z dn. 20.08.2019 ochrona mienia budowy usługodawca
20 Mineral Polska Sp. z o.o. ul. Wesoła 12, 58-379 Czarny Bor PH/BWMAZKiL/Ramowa/033/U/2019 z dn. 17.12.2018 dostawa kruszywa dostawca
Aneks nr 1 PH/BWMAZKiL/Ramowa/033/U/2019 z dn. 10.09.2019
21 SCAN ROAD Józef Piersa ul. Księżycowa 43, 07-300 Ostrów Mazowiecka 13_S61_ETBA_2019 z dn. 18.09.2019 Roboty przygotowawcze terenu budowy – wycinka drzew podwykonawca robót
22 TPA sp. z o.o. ul. Parzniewska 8, 05-800 Pruszków Umowa ranowa 01/2018/STRABAG z dn. 18.05.2018 zamówienie (ZOLK) z dn. 26.09.2019  zamówienie usługa obsługi laboratoryjnej (ZOLK) usługodawca
23 MM System Sp. z o.o. ul. Al..Legionów 1, 34-300 żywiec 18_S61_ETBA_2019 z dn. 03.10.2019 Wykonanie robót z zakresu przebudowy kolizji sieci telekomunikacyjnej i budowy kanału technologicznego podwykonawca robót
24 TG Alarm System             sp. z o.o. ul. Głogowska 260 60-104 Poznań PK/DD/K7/K7JJ/8/21019 z dn. 01.10.2019 ochrona mienia budowy usługodawca
25 Usługi Ziemno Budowlane Trzaska Sławomir pla. Kap. Władysława Raginisa 2, 18-430 Wizna 01/SIP/TRZASKA/S-61/04/2019 z dn. 15.04.2019 dostawa piasku i pospółki dostawca
26 PPHU „Grześ” Salamańczuk Grzegorz Stary Miastków, 08-420 Miastków Kościelny 34/S61/ETBA/2019 z dn. 10.10.2019 świadczenie usługi transportu usługodawca
27 WAL TRANS Robert Olszewski ul. Piaskowa 9a, 05-200 Lipinki 33/S61/ETBA/2019 z dn. 10.10.2019 świadczenie usługi transportu usługodawca
28 G-GROUP Adrian Gogolewski Fasty ul. Białostocka 72a, 15-694 Białystok  32/S61/ETBA/2019 z dn. 10.10.2020 świadczenie usługi transportu usługodawca
29 PIACHTRANS Grzegorz Piasecki Miętne, ul. Garwolińska 70, 08-400 Garwolin 31/S61/ETBA/2019 z dn. 10.10.2021 świadczenie usługi transportu usługodawca
30 STANPOL Paweł Przestrzelski ul. Makowa 28, 18-400 Łomża 29_S61_ETBA_2019 z dn.10.10.2019 świadczenie usługi transportu usługodawca
31 P.T.H.U. PRYMA1 Hanna Gosk ul. Aleja Legionów 147F, 18-400 Łomża 23/S61/ETBA/2019 z dn. 11.10.2021 świadczenie usług sprzedaży i dostawa paliwa  dostawca
32 FREZBUD Wiesław Barwiński Annobór Kolonia 1D, 21-100 Lubartów 25_S61_ETBA_2019 z dn.15.10.2019 usługa w zakresie wykonania frezowania nawierzchni bitumicznych usługodawca
33 Zakład Robót Inżynieryjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok sp. j ul. Gościnna 101, 43-220 Bojszowy Nowe PK/DD/K7/K7JJ/7/2019 z dn. 14.10.2019 Roboty budowlane (wykonanie ścianek szczelnych); Wykonanie komory z tymczasowych grodzic stalowych wraz z rozparciem na P4 podwykonawca robót
34 DROWEX Piotr Węgrowski Wiśniówek Wertyce 12, 18-315 Kołaki Koscielne 12_S61_ETBA_2019 z dn. 17.10.2019 Roboty budowlane  ekrany akustyczne podwykonawca robót
35 Wojciech Baranowski Elektro-Silver ul. Łomżyńska 206, 18-400 Komarzyce 24_S61_ETBA_2019 z dn. 22.10.2019 Roboty budowlane (kolizje energetyczne, zasilanie i oświetlenie) podwykonawca robót
36 BOGBUD Prace ziemne – wynajem maszyn Bogdan Piekarski Netta Druga 52B, 16-320 Bargłów Kościelny 17_S61_ETBA_2019 z dn. 22.10.2019 Roboty budowlane (kanalizacja, wodociąg, kanał sanitarny) podwykonawca robót
37 Świder Piotr Świrydowicz ul. Karakule 5, 16-030 Supraśl, Karakule PK/DD/K7/K7JJ/12/2019 z dn. 28.10.2019 Wykonanie robót ziemnych w zakresie nasypu rogowego w obrębie połączenia z obiektami mostowymi podwykonawca robót
38 Menard  Sp.z o.o. ul. Powiązkowa 44c, 01-797 Warszawa 35_S61_ETBA_2019 z dn. 24.10.2019 wykonanie kolumn DSM podwykonawca robót
39 Menard Polska Sp.z o.o. ul. Powiązkowa 44c, 01-797 Warszawa PK/DD/K7/K7JJ/6/2019 z dn. 23.10.2019 Wykonanie kolumn DSM podwykonawca robót
40 DROWEX Piotr Węgrowski Wiśniówek Wertyce 12, 18-315 Kołaki Koscielne 26_S61_ETBA_2019 z dn. 18.10.2019 wykonnie przepustów rurowych  podwykonawca robót
41 PHU AMOREK Elżbiecin 22A, 18-421 Piątnica Poduchowna 30_S61_ETBA_2019 z dn. 16.10.2019 świadczenie usługi transportu usługodawca
42 PPH – GRALBET Sp. z o.o. Gralewo Stacja 194, 13-214 Uzdowo PK/DD/K7/K7JJ/3/2019 z dn. 04.11.2019 dostawy belek mostowych typu T dostawca
43 BPM Budownictwo Marek Bliźniuk ul. Zimowa 15 lok. 44, 05-500 Nowa Iwiczna PK/DD/K7/K7JJ/14/2019 z dn. 18.11.2019 Aneks nr 1 z dn. 18.02.2020 wykonanie robót żelbetonowych podwykonawca robót
44 ViaCon Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna 20_S61_ETBA_2019 z dn. 19.11.2019 wykonanie elementów konstrukcyjnych HelCor, HelCor, PA i MuliPate podwykonawca robót
45 ULMA Construccion Polska S.A. Koszajec 50, 05-840 Brwinów 031/WA/2019 z dn. 15.11.2019 najem elementów systemów deskowań i rusztowań usługodawca
46 P.B. TOP-BUD Tomasz Muchowski ul. Św. Jana Pawła II 26 lok.5, 43-170 Łaziska Górne PK/DD/K7/K7JJ/15/2019 z dn. 14.11.2019 Aneks nr 1 z dn. 18.02.2020, Aneks nr 2 z dn.16.06.2020 Roboty budowlane – wykonanie robót zbrojarskich podwykonawca robót
47 CEMEX Polska sp. z o.o. i „Bosta-Beton” ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa PK/DD/K7/K7JJ/2/2019 z dn. 19.11.2019 dostawy mieszanek betonowych  dostawca
48 Biuro Inżynierii Drogowej „Drotest” ul. Nowy Tuchom 2A, 80-2019 Chwaszczyno zamówienie 030/ETBA(EOS) z dn. 12.11.2019  dostawa geotkanin dostawca
43_S61_ETBA_2019 z dn. 02.12.2019 dostawa geotkanin poliestrowych i geomembrany płaskiej dostawca
49 P.P.H.U. WOL-MAT ul. Skrobów Kolonia 39, 21-100 Lubartów 28_S61_ETBA_2019 z dn. 19.11.2019 dostawa rur betonowych i żelbetonowych dostawca
50 BUDREX Sp. z oo ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok PK/DD/K7/K7JJ/17/2019 z dn. 21.11.2019 wykoananie robót zbrojarskich i żelbetonowych podwykonawca robót
51 ViaCon Polska Sp. z o.o., ViaCon Construction sp. z o.o. Budrex-Kobi sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6 , 64-130 Rydzyna PK/DD/K7/K7JJ/5/2019 z dn. 04.12.2019 wykonanie elementów konstrukcyjnych SuperCor i UltraCor podwykonawca robót
52 STALWORLD Sp. z o.o. Sp.k. ul. Szarych Szeregów 30, 26-610 Radom 01/02/220/2020 w dn. 10.02.2020 montaż zbrojenia dalszy usługodawca
53 JAN STASIULEWICZ ul. Starobojarska 22 lok. 19, 15-073 Białystok PK/DD/K7/K7JJ/16/2019 z dn. 12.11.2019 Wykonanie napowietrznych linii zasilających do obiektów  podwykonawca robót
54 STEEL STRUCTURES COMPANY Sp. z o.o. ul. Zgodna 9 lok. 41, 00-018 Warszawa PK/DD/K7/K7JJ/13/2019 z dn. 14.11.2019 wykonanie robót zbrojarskich żelbetonowych podwykonawca robót
55 Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża 52_S61_ETBA_2019 z dn. 02.12.2019 dostawa mieszanek mineralno-asfaltowych dostawca
56 INORA-INORGANIC ACTIVITIES. Sp.zo.o.  ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11 lok 21, 44-101 Gliwice PK/DD/K7/K7JJ/11/2019 z dn. 02.12.2019 dostawa elementów systemu do budowy murów oporowych dostawca
57 CEMEX Polska sp. z o.o. ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa 01/SIP/CEMEX/S61/07/2019 z dn. 09.12.2019 sprzedaz i dostawa cementu dostawca
Aneks nr 1 do umowy 01/SIP/CEMEX/S61/07/2019 z dn. 09.12.2019
58 ZZB Iwan Jakub Borków 41A, 26-021 Daleszyce 27_S61_ETBA_2019 z dn. 16.12.2019 Budowa zbiorników retencyjnych i przebudowa urządzeń melioracyjnych i rzek podwykonawca robót
59 SAT Sp. z o.o. ul. Opolska 9, 55-200 Oława 40_S61_ETBA_2019 z dn. 16.12.2019 stabilizacja podłoża i wykonania mieszanek w węźle podwykonawca robót
60 SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o. ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek 39/S61/ETBA/2019 z dn. 16.12.2019 utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu usługodawca
61 FREZBUD Wiesław Barwiński Annobór Kolonia 1D, 21-100 Lubartów 25_S61_ETBA_2019 z dn. 05.12.2019  wykonania frezowania nawierzchni bitumicznych podwykonawca robót
62 STALBUD Łukasz Nowicki Zardki 108A, 26-340 Drzewica PK/DD/K7/K7JJ/19/2019 z dn. 12.12.2019 wykonanie robót zbrojojarskich i żelbetonowych podwykonawca robót
63 Zakład Produkcji Kruszywa Rupińscy sp.j ul.Przemysłowa 28, 18-305 Szumowo 01/STRABAG IP/RUPIŃSCY/S61/10/2019 z dn. 09.12.2019 dostawa kruszywa dostawca
64 Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o. ul. Betonowa 2, 88-300 Mogilno 47_S61_ETBA_2020 z dn. 07.01.2020 dostawa przepustów skrzynkowych dostawca
65 MSP Engineering Sp. z o.o. ul. Wiosenna 6, Skarbimierzyce, 72-002 Dołuje PK/DD/K7/K7JJ/10/2019 z dn. 09.01.2020 dostawa i montarz dylatacji podwykonawca robót
66 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz  ul. Al.. Pilsudskiego 40, 18-400 Łomża 48/S61/ETBA/2019 z dn. 23.01.2020 dostawa materiału dostawca
67 Kaczmarek Malewo Sp.j. Malewo 1, 63-800 Gostyń 50_S61_ETBA_2020 z dn. 10.02.2020 dostawa kształtek i rur PP LITE dostawca
68 Plastec Sp. z o.o. ul. Sanocka 3/12, 53-304 Wrocław 44_S61_ETBA_2019 z dn. 10.02.2020 dostawa rur PEHD dostawca
69 TG Alarm System             sp. z o.o. ul. Głogowska 260 60-104 Poznań 73_S61_ETBA_2020 z dn. 10.02.2020 usługa ochrony usługodawca
70 PIACHTRANS Grzegorz Piasecki Miętne, ul. Garwolińska 70, 08-400 Garwolin 60_S61_ETBA_2020 z dn. 19.02.2020 wynajem i dostarczenie sprzętu na budowę usługodawca
71 AGROTRANSBUD Rafał Jaworowski Góry 6, 16-300 Augustów 65_S61_ETBA_2020 z dn. 19.02.2020 wynajem i dostarczenie sprzętu na budowę usługodawca
72 PPHU „Grześ” Salamańczuk Grzegorz Stary Miastków, 08-420 Miastków Kościelny 62_S61_ETBA_2020 z dn. 19.02.2020 wynajem i dostarczenie sprzętu na budowę usługodawca
73 Handel i usługi maszyn budowlanych Czesław Andrysiewicz Szczecin 26, 95-061 Dmosin 63_S61_ETBA_2020 z dn. 19.02.2020 wynajem i dostarczenie sprzętu na budowę usługodawca
74 „Kamińscy” Zbigniew Kamiński ul. Obrońców Tobruku 27 lok. 165, 01-494 Warszawa PK/DD/K7/K7JJ/20/2020 z dn. 18.02.2020 wykonanie robót zbrojarskich żelbetonowych podwykonawca robót
75 BIK-PROJEK Sp. z o.o. ul.Poligonowa 32, 18-400 Łomża 57_S61_ETBA_2020  z dn. 27.02.2020 dostawa materiałów kamiennych dostawca
76 Usługi Budowlane Przemysław Gontarz Srebrny Borek 25, 18-305 Szumowo 02/02/220/2020 z dn. 27.02.2020 roboty ciesielskie i betoniarskie dalszy podwykonawca robót budowlanych
77 Firma Handlowo – Usługowa Marek Bubelski Ujkowice 88d, 37-713 Maćkowice 74_S61_ETBA_2020 z dn. 27.02.2020 roboty brukarskie podwykonawca robót
78 ANKAR Rafał Wojciechowski Malenin 5, 62-230 Witkowo 61_S61_ETBA_2020 z dn. 06.03.2020 wynajem i dostarczenie sprzętu na budowę usługodawca
79 Konvers sp.z o.o. ul. Pl. Czerwca 1976 nr 7, 02-495 Warszawa 76_S61_ETBA_2020 z dn. 26.03.2020 dostawa geowłókniny filtracyjnej TS40 dostawca
80 Kopalnia Prywatna Żwiru – Edward Rydzewski Cedry 37              18-520 Stawiski 66_S61_ETBA_2020 z dn.27.03.2020 dostawa mieszanek betonowych, podsypek cementowo – piaskowych, pospółek dostawca
81 Elikopol BK sp. z o.o. ul. Armii Kajowej 178, 43-316 Bielsko-Biała 80_S61_ETBA_2020 z dn.01.04.2020 dostawa geosyntetyków dostawca
82 Systemy i Technologie Sp. z o.o. ul. Kopalniana 7,    59-100 polkowice PK/DD/K7/K7JJ/21/2020 z dn. 15.04.2020 dostawa prefabrykowanych desek gzymsowych dostawca
83 EKOTECH TRADE        Sp. z o.o. ul. Gen. S. Skalskiego 1/U16, 03-982 W-wa 59_S61_ETBA_2019 z dn. 16.04.2020 dostawy spoiwa dostawca
84 TRANS-AM Maciej Antkowiak, Małgorzata Antkowiak Sp. j. Janikowo, ul. Gnieźnińska 26-28, 62-006 Kobylnica 01/STRABAG/TRANS-AM/S61 KOLNO -STAWISKI/12/2019 z dn 20.04.2020 wytwarzanie mieszanek betonowych  usługodawca
85 Sławomir Gers PHU ELEKTRO-TEL ul. Janusza Korczaka 41, 07-409 Ostrołęka  86_S61_ETBA_2020 z dn. 17.04.2020 przebudowa rurociągu kablowego Orange – kolizja T6 i T7 podwykonawca robót
86 Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. j ul. Przemysłowa 28, 18-305 Szumowo 87_S61_ETBA_2020 z dn. 23.04.2020 dostawy mieszanki żwirów naturalnych 2/16 dostawca
87 DK-TRANS Nowa Brzuza 32, 08-412 Borowie 88_S61_ETBA_2020 z dn. 05.05.2020 najem sprzętu budowlanego wraz z obsługą usługodawca
88 PPUH „TECHNOSAN” sp. z o.o. ul. Elewatorska 7, 15-641 Białystok PK/DD/K7/K7JJ/25/2020 z dn. 04.05.2020 dostawy wpustów mostowych, koszy osadczych do wypustów i rur dostawca
89 Cemex Polska sp. z o.o. ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa 58_S61_ETBA_2020 z dn. 08.05.2020 dostawy cementu dostawca
90 BARTEK Lesiński Bartosz Koniczki 31, 82-522 Sadlinki 75_S61_ETBA_2020 z dn. 08.05.2020 roboty brukarskie podwykonawca robót
91 Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. ul. Władysława Sikorskiego 156, 18-400 łomża 83_S61_ETBA_2020 z dn. 17.04.2020 skropienia emulsiami asfaltowymi podwykonawca robót
92 STANPOL Paweł Przestrzelski sp. k. ul. Makowa 28, 18-400 Łomża PK/DD/K7/K7JJ/23/2020 z dn. 03.04.2020 dostawa pospólki i kruszywa dostawca
93 P.H.U. „MORENA” ul. 11-go Listopada 38/38, 07-200 Wyszków 90_S61_ETBA_2020 z dn. 13.05.2020 dostawa pospółki 0/25 dostawca
94 „KRET-KOP” Tomasz Stepnowski ul. A. Mickiewicza 25, 07-415 Olszewo Borki 64_S61_ETBA_2020 z dn. 11.05.2020 najem sprzętu budowlanego  usługodawca
95 NEPTUN sp. z o.o. ul. Metalurgiczna 1c, 20-234 Lublin 85_S61_ETBA_2020 z dn. 15.05.2020 Dostawa rur i studni do drenażu w pasie rozdziału dostawca
96 IMPEKSTIR OPERATIONS SP. Z O.O. SP. K. ul. Wojciechówka 5, 62-800 Kalisz PK/DD/K7/K7JJ/22/2020 z dn. 14.05.2020 dostawy galanterii kamiennej dostawca
97 K&J Józef Jażdżyk ul. Konwaliowa 15, 96-100 Skierniewice PK/DD/K7/K7JJ/24/2020 z dn. 20.05.2020 wykonanie murów oporowych z gruntu zbrojonego wraz z wbudowaniem zasypek podwykonawca robót
98 AUTO-OLI Kamil Kuciak Głuszyna 140, 61-329 Poznań 78_S61_ETBA_2020 z dn. 18.05.2020 najem sprzętu wraz z obsługą usługodawca
99 KAMKO Krzysztof Osiński Beleń 14b, 98-161 Zapolice PK/DD/K7/K7JJ/27/2020 z dn. 25.05.2020 dostawa i wbudowanie papy termozgrzewalnej podwykonawca robót
100 BUDMECH HYDROIZOLACJE           sp. z o.o. ul. Aleja Krakowska 10, 05-552 Wola Mrokowska PK/DD/K7/K7JJ/29/2020 z dn. 25.06.2020 Wykonanie izolacji MMA gr. 4 mm podwykonawca robót
101 Chryso Polska sp. z o.o. ul. Al.. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa 01/STRABAG/CHRYSO/S61/2020 z dn. 08.06.2020 dostawa chemii do betonu dostawca
102 BBR Polska sp. z o.o. ul. Annopol 14,       03-236 Warszawa PK/DD/K7/K7JJ/26/2020 z dn. 15.06.2020 wykonanie sprężenia konstrukcji obiektu WD-8a podwykonawca robót
103 Mineral Polska Sp. z o.o. ul.Wesoła 13, 58-379 Czarny Bor PE/BWMAZKiŁ/021U/2020 z dn. 17.06.2020 dostawa kruszyw dostawca
104 Usługi Komunalne „BŁYSK” ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża 77_S61_ETBA_2020 z dn. 22.06.2020 likwidacja nielegalnego składowiska śmieci usługodawca
105 Zakład Ziemo Budowlany Jakub  Iwan Borków 41A, 26-021 Daleszyce 82_S61_ETBA_2020 z dn. 22.06.2021 wykonanie robót: drenaż kompozytowy podwykonawca robót
106 Wykowski Krzysztof Zakład usługowo Handlowy „Tomsyl” ul. Nowogrodzka 270, 18-400 łomża 01/STRABAG/TOMSYL/S61/2020 z dn. 24.06.2020 usługa transportowa usługodawca
107 Elektro-Silver Wojciech Baranowski sp.z o.o. ul. Łomżyńska 206, 18-400 Komarzyce 67_S61_ETBA_2020 z dn. 02.07.2020 przebudowa sieci telekomunikacyjnych, budowa kanału technologicznego – trasa główna podwykonawca robót
108 PIACHTRANS Grzegorz Piasecki ul. Garwolińska 70, 08-400 Garwolin 01/STRABAG/PIACHTRANS/S61/2020 Z DN. 06.07.2020 usługa transportowa usługodawca
109 HJS TRANS Biedka Hubert Nowa Wieś ul. Leśna 28, 07-416 Olszewo-Borki 01/STRABAG/HJS TRANS/S61/2020 Z DN. 06.07.2020 usługa transportowa usługodawca
110 DWD SYSTEM sp. z o.o. ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań PK/DD/K7/K7JJ/28/2020 z dn. 08.07.2020 wykonanie odwodnienia obiektów inżynierskich podwykonawca robót
111 DUORS sp. z o.o. ul. Podwale Grodzkie 5, 80-895 Gdańsk 91_S61_ETBA_2020 z dn. 20.07.2020 System Zarządzania Ruchem podwykonawca robót
112 BARTKOP Bartłomiej Szałkowski ul. Bema 31A,     05-420 Józefów  01/STRABAG/BARTKOP/S61/2020 z dn. 04.08.2020 usługi transportowe usługodawca
113 SAT Sp. z o.o. ul. Opolska 9,       55-200 Oława 01/STRABAG/SAT/S61/2020 z dn. 30.07.2020 roboty budowlane – dylatacje podwykonawca robót
114 GEOINDEX sp. z o.o.         Sp. k. ul. Trasa Północna 14, 65-119 Zielona Góra PK/DD/K7/K7JJ/31/2020 z dn. 06.08.2020 dostawy geowłókniny i geomembrany dostawca
115 Firma Usługowa Dariusz Otłowski Ośnica 6A, 06-425 Karniewo 01/STRABAG/OTŁOWSKI/S61/2020 z dn. 13.08.2020 usługi transportowe usługodawca
116 ALPIDA sp.z o.o. ul. Franciszka Klimczaka 20/86, 02-797 W-wa 92_S61_ETBA_2020 z dn. 11.08.2020 dostawa kostki kamiennej oraz krawężników kamiennych dostawca
117 WEG-BET Kurpiewska Danuta Czarnowo 25, 05-180 Pomiechówek 95_S61_ETBA_2020 z dn. 03.09.2020 kruszenie materiałów betonowych usługodawca
118 SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o. ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek 84_S61_ETBA_2020 z dn. 09.09.2020 wykonanie oznakowania poziomego podwykonawca robót
119 INTERASPHALT sp.    z o.o. ul. Przemysłowa 3, 64-600 Oborniki Wielkopolskie PK/DD/K7/K7JJ/34/2020 z dn. 07.09.2020 Wykonanie warstwy wiążącej i przeciwspadków z asfaltu lanego MA11 podwykonawca robót
120 PROWERK sp. z o.o. os. Piastów 61, 31-625 Kraków 93_S61_ETBA_2020 z dn. 21.09.2020 wykonanie barier drogowych podwykonawca robót
121 PROWERK sp. z o.o. os. Piastów 61, 31-625 Kraków PK/DD/K7/K7JJ/32/2020 z dn. 22.09.2020 wykonanie barire mostowych podwykonawca robót
122 Usługi Elektrotechniczne FAZA Łukasz Przyborowski ul. Puchalskiego 14 m 1, 15-197 Białystok 01/7125/2020 z dn. 23.09.2020 wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach WC podwykonawca robót
123 Kopalnia Prywatna Żwiru – Edward Rydzewski ul. Cedry 37, 18-520 Stawiski 003/7125/2020/DOST z dn. 07.09.2020 dostawa betonu dostawca
124 Vostok Instalacje Karolina Michałowska-Wawrzeniuk ul. Antoniukowska 19 lok. 72, 15-740 Białystok 02/7125/2020 z dn. 05.10.2020 wykonanie instalacji sanitarnej  w budynkach WC podwykonawca robót
125 IN-KOL sp. z o.o. ul. Kolejowa 2,       18-500 Kolno 03/7125/2020 z dn. 23.11.2020 wykonanie prac murarskich wraz z wykończeniem budynków WC podwykonawca robót
126 konsorcium firm FPHU MARPOL Marek Wagner i FUH TRANSAGRO Kamil Wagner Stary Lubotyń 44a, 07-303 Stary Lubotyń 101_S61_ETBA_2020 z dn. 07.12.2020 humusowanie z obsiewem podwykonawca robót
127 GRILTEX Polska sp. z o.o. ul. Obornicka 7, Złotkowo, 62-002 Suchy Las 97_S61_ETBA_2020 z dn. 09.12.2020 dostawa geokompozytu  dostawca
128 SCAN ROAD Sp. z o.o. Pałapus Szlachecki ul. Pałapus Szlachecki 4A, 07-300 Ostrów Mazowiecka 100_S61_ETBA_2020 z dn. 21.12.2020 humusowanie z obsiewem podwykonawca robót
129 STAL-BUD sp. z o.o. ul. Wiślańska 26, 43-430 Skoczków PK/DD/K7/K7JJ/36/2020 z dn. 11.01.2021 dostawa i montaż balustrad mostowych podwykonawca robót
Podwykonawcy, Usługodawcy, Dostawcy niezgłoszeni, wartość umowy <50 000,00zł
1 KRU-GOR Jacek Kruszewski ul. Piękna 6/U1    19-300 Ełk 05_S61_ETBA_2018 z dn. 04.12.2018 rozpoznanie i sprawdzenie terenu, prowadzenie nadzoru saperskiego  usługodawca
2 Usługi Archeologiczne i Archeobotaniczne Joanna Abramów ul. Aleja Młodych 4/6 41-106 Siemianowuce Śląskie 07_S61_ETBA_2019 z dn. 19.03.2019 Pełnieni Nadzoru Archeologicznego terenu usługodawca
3 Andrzej Pieńkowski ul. Kasztelańska 4/32, 18-400 łomża 46_S61_ETBA_2019 z dn. 29.10.2019 najmu terenu usługodawca
4 Bogdan Petkowski Kisielnica 50, 18-421 Piątnica 38_S61_ETBA_2019 z dn. 29.10.2020 najem gruntu  usługodawca
5 Gospodaestwo rolne Emil Karwowski Karwowo 20,         18-520 Stawiski 79_S61_ETBA_2020 z dn. 02.03.2020 najem nieruchomości gruntowej usługodawca
6 EKO-PLASTIK Anna Żelechowska ul. Armii Krajowej 38 lok. 23, 09-410 Płock PK/DD/K7/K7JJ/30/2020 z dn. 01.09.2020 montaz parasoli ochronnych na obiektach z blach falistych  podwykonawca robót budowlanych
7 ThyssenKrupp Materials polska S.A. ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń 002/7125/2020 z dn. 07.09.2020 dostawy stali zbrojeniowej  dostawca
8 ATEST ul. Jana Matejki 31A, 43-600 Jaworzno PK/DD/K7/K7JJ/35/2020 z dn. 08.10.2020 wykonanie próbnych obciążeń  obiektów mostowych podwykonawca robót budowlanych

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/